مرجع معرفی تولیدکنندگان مبل

قیمت و خرید مبل استیل جدید از تولیدی | سیتی مبل

 • افزودن به علاقه‌مندی 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 36,800,000 تومان

  مبل استیل سلطنتی nowTG66

  2 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان

  مبل استیل ( سلطنتی )

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 57,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 58,000,000 تومان

  مبل استیل فرانسوی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان

  مبل استیل افرا

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 51,850,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 63,200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 52,000,000 تومان

  مبل استیل دسته عصایی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 41,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18,500,000 تومان

  مبل استیل کیانا

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 26,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 38,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کلاسیک جام

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 36,800,000 تومان

  مبل استیل و کلاسیک

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,300,000 تومان

  مبل استیل kanape یک نفره

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 38,900,000 تومان

  مبل استیل صدف

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,000,000 تومان

  مبل استیل برژه

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 35,000,000 تومان

  مبل استیل لکستان

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,800,000 تومان

  مبل استیل 7 نفره سان

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 39,500,000 تومان

  افسون مبل مدل استیل

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 27,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 10,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 26,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 49,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,000,000 تومان

  مبل استیل ونوس

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 230,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل استیل نوبل

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل استیل نوبل

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,000,000 تومان

  مبل استیل مانلی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 9,400,000 تومان

  مبل استیل تک نفره ۳۰۴

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل استیل لورنزو

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل استیل تاج بلند

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,000,000 تومان

  مبل استیل مدل طنابی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 23,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل استیل سه قاب

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,800,000 تومان

  مبل استیل مدل پونه

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33,600,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 32,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,500,000 تومان

  مبل استیل آرزو

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 22,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل استیل نوبل

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 39,000,000 تومان

  مبل ۷نفره امپراطور

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 43,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42,500,000 تومان

  مبل استیل روژین

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 38,000,000 تومان

  مبل استیل افسون

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 25,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 39,500,000 تومان

  افسون مبل استیل

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 34,800,000 تومان

  مبل استیل تمام چوب

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 23,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42,000,000 تومان

  مبل استیل آیناز

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 31,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,400,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,500,000 تومان

  مبل استیل مدل فریان

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 52,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 15,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,000,000 تومان

  مبل استیل مدل حصیری

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 64,900,000 تومان
 • مبل استیل

  خرید مبل استیل

  آیا تا به حال از خودتان پرسیدید که برای خانه ی خود بهتر است از چه مبلمانی استفاده کنید؟ یکی از بهترین انتخاب ها، استفاده از مبلمان استیل است. البته معمولا مردم کلمه استیل را با فلزات اشتباه می گیرند. در واقع منظور ما از استیل کلمه ی Style است. اما خریداران به اشتباه این تصور را دارند که با مبلمان استیل (Steel) یا فلزی رو به رو خواهند شد. در گذشته داشتن مبل نمایانگر ثروت و غنی بودن افراد بود اما امروزه انتخاب وسایل منزل انعکاسی از شخصیت افراد است به همین دلیل است که اکثر مردم به دنبال خرید مبل استیل با قیمت مناسب هستند. خانه ای بدون هیچ گونه وسیله را تصور کنید! به نظر شما این خانه بی روح نیست؟ پس با انتخاب یک مبلمان مناسب، زیبایی دکوراسیون منزل خودتان را چندین برابر کنید. ما در سایت  سیتی مبل  اینجا هستیم که شما را در انجام این کار یاری کنیم و با بررسی قیمت و انواع مبلمان استیل راهنمای مناسبی برای شما خریداران گرامی باشیم. برای خرید مبل استیل شما می توانید بین مبلمان سلطنتی و کلاسیک انتخاب کنید. البته معیار انتخاب شما برای خرید باید اندازه خانه و نحوه چیدمان و ست شدن مبل ها با سایر وسایل خانه باشد. اما به نظرتان برای خرید وسایل خانه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ آیا جنس چوب و نوع پارچه در قیمت تاثیر زیادی دارد؟ طراحی و منبت کاری آن چطور؟ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا پاسخ این سوالات را مطالعه کنید. خرید مبل استیل از تولیدی از سیتی مبل

  قیمت مبل استیل

  در این بخش به بررسی تاثیر نوع چوب بر روی قیمت مبل استیل می پردازیم. همان طور که میدانید برای ساخت مبلمان از چوب های مختلفی می توان استفاده کرد. برخی از چوب های استفاده شده برای ساخت وسایل به طوری است که می توانند چندین سال کارایی داشته باشند. علاوه بر آن چوب های به کار برده شده در مبلمان باید طوری باشند که در هنگام طرح دادن روی چوب و تراشیدن آن جهت منبت کاری، مقاومت چوب کاهش نیابد و از بین نرود. چوب ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
  • چوب سخت (Hardwood)
  • چوب نرم (SoftWood)
  اگر به دنبال یک محصول با جنس چوب خوب هستید پس حتما این بخش را تا انتها مطالعه کنید: چوب گردو: اگر شما خانواده ای هستید که برای فضای باز و محیط بیرون قصد بررسی قیمت مبلمان استیل را دارید، باید بدانید چوب گردو بهترین انتخاب برای شماست چون این چوب دارای بافت های ریز است که برای کنده کاری و منبت کاری بسیار مناسب است علاوه بر آن سختی و تلخ بودن چوب گردو سبب می شود که حشرات و حیوانات نزدیک این چوب نشوند. این چوب به دلیل استحکام و مقاومتی که دارد برای به کار رفتن در اسکلت بندی مبل بسیار مناسب است. چوب صنوبر: اگر به دنبال مبل استیل با قیمت مناسب و ارزان هستید، خرید محصولاتی با جنس چوب صنوبر، جز بهترین گزینه ها برای شماست. چون این جنس جز چوب های ارزان قیمت به حساب می آید. البته توجه داشته باشید که طرح این چوب ها همواره سادست و نمی توان روی آن ها منبت کاری کرد. از این جنس چوب معمولا برای مبلمان راحتی استفاده می شود. تا این بخش به بررسی تاثیر نوع چوب بر قیمت صحبت کردیم اما در ادامه بیان می کنیم که چگونه کیفیت ساخت و تعداد تولید بر قیمت محصولات اثر گذار است. کیفیت ساخت: با اینکه جنس چوب در قیمت محصول بسیار اثر گذار است اما نمی توان از تاثیر کیفیت ساخت لوازم منزل بر قیمت چشم پوشی کرد. خرید یک مبلمان استیل با جنس چوب فوق العاده، حتما تضمین کننده یک مبلمان با کیفیت نیست. بهتر است در هنگام خرید، محصول خوش ساخت را به مبلمانی که کیفیت چوب آن ها پایین است ترجیح دهید. تعداد تولید: هر چه مبلمان به صورت انبوه تولید شوند و از سمت اشخاص کمتر سفارشی شده باشد، قیمت آن ها کاهش پیدا می کند. زیرا در هنگام برش دادن و فرآیند تولید، نیروی کار کمتری استفاده شده و بیشتر دستگاه و ماشین آلات کار را انجام می دهند. طراحی مبل: هر چه انرژی بیشتری برای طراحی مبلمان صرف شده باشد، قیمت آن نیز بیشتر می شود. مسلما مبلمان های بدون طرح یا با طرح های ساده نسبت به انواعی که دارای طرح های حرفه ای تر و پیچیده تری هستند، قیمت پایین تری دارند. یک نوع دیگر مبلمان در بازار موجود است که با نام مبل های نیمه استیل شناخته می شوند. این نوع مبلمان ترکیبی از مبل های استیل و مبل های راحتی هستند. البته قیمت این مبلمان نیز دقیقا مانند مبل های دیگر بسته به نوع پارچه، منبت کاری و جنس چوب آن است. اما چون طرح های ساده تری دارند ممکن است در قیمت آن ها نسبت به قیمت مبلمان استیل ارزان تر باشند. قیمت مبل استیل از سیتی مبل

  مرکز خرید مبل استیل

  شهر مبل  ایران که یک مرکز خرید مبل استیل ارزان است برای راحتی خرید و فروش در زمینه مبلمان استیل، مبل راحتی،  مبل کلاسیک  و  مبل اداری، بستری فراهم کرده است که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند به صورت نامحدود آگهی رایگان مبلمان در این سایت ثبت کنند. خرید مبل استیل ارزان قیمت از سیتی مبل

  خرید مبل استیل ارزان قیمت

  برای خرید استیل ارزان قیمت شما باید به چند نکته مهم توجه کنید تا پس از اتمام خرید از کار خود پشیمان نشوید. با در نظر گرفتن این نکات شما خرید لذت بخشی خواهید داشت.
  1. خرید بر اساس نیاز
  حتما قبل از رفتن به خرید، ابتدا محیط خانه و وسایل را در نظر بگیرید و تجسم کنید که چه نوع مبل استیلی و با چه طرح و رنگی مناسب فضای خانه ی شماست. اگر این مسائل برای شما روشن باشد دیگر هزینه ی اضافی نکرده و در وقت خود صرف جویی می کنید.
  1. کیفیت را فدای کمیت نکنید!!
  با اینکه شما به دنبال مبلمان استیل ارزان هستید اما باید دقت کنید که هیچ وقت کمیت را قربانی کیفیت نکنید. برای مثال، از خرید مبلمان 9 نفره به این دلیل که از مبل های 7 نفره تعداد دو صندلی بیشتر دارند اما کیفیت آن پایین تر است، اجتناب کنید. شما با خرید مبلمان بی کیفیت تنها به خود ضرر می زنید زیرا بعد از یک مدت کوتاه این مبلمان از بین می رود و شما مجبور هستید دو مرتبه اقدام به خرید کنید.
  1. مبل استیل سفارشی
  یکی از بهترین روش ها برای خرید مبل استیل ارزان، این است که بر اساس بودجه و نیاز خود، محصول را سفارش دهید. این کار باعث می شود چیزی که دقیقا نیاز دارید و مطابق منزل شماست خریداری کنید. اکثر مبلمان 7 نفره، شامل یک مبل سه نفره یک ست دو نفره و دو عدد صندلی تک نفره است شما با سفارش سازی می توانید این ترکیبات را به دلخواه عوض کنید. این سازگاری مبل و اتاق نشیمن باعث افزایش جذابیت منزل شما می شود. کلام آخر ما در این مقاله سعی داشتیم به خریداران برای خرید مبلمان کمک کنیم. در این پست به بررسی عوامل اثر گذار بر قیمت مبل پرداختیم. برای مثال اگر شما قصد بررسی قیمت مبل استیل مدرن را دارید می توانید از معیار های گفته شده در این مطلب استفاده کنید. علاوه بر معرفی مبلمان، روش های خرید اینترنتی مطمئن را بیان کردیم و روش های جلوگیری از کلاه برداری را بررسی کردیم.