مرجع معرفی تولیدکنندگان مبل

قیمت و خرید مبل کلاسیک جدید از تولیدی | سیتی مبل

 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان

  مبل کلاسیک ELIZABT

  3 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000,000 تومان

  مبل مینی مال کمجا

  4 روز قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 37,000,000 تومان

  مبل کلاسیک گلایدر

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 34,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 37,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 58,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 67,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 68,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 68,000,000 تومان

  مبل کلاسیک کتیبه

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 58,000,000 تومان

  مبل کلاسیک فرانسوی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 42,000,000 تومان

  مبل کلاسیک مدل عقیق

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل مدل کلاسیک

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 52,000,000 تومان

  مبل سارینا ابزاری

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 75,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کویین فرانسوی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کلاسیک

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 77,000,000 تومان

  مبل کلاسیک جدید

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کلاسیک مینیمال

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 42,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 35,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبلمان نئو کلاسیک

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 35,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 37,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 32,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 69,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 81,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,500,000 تومان

  مبل کلاسیک نوعروس

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 79,000,000 تومان

  مبل کلاسیک مدل ترزا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 49,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23,700,000 تومان

  مبل کلاسیک کینگ

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 238,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 56,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 47,300,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 32,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 53,000,000 تومان

  مبل کلاسیک توماس

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 36,500,000 تومان

  مبل کلاسیک ملکه

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 67,250,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,000,000 تومان

  مبل کلاسیک ویکتور

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 125,000,000 تومان

  مبل کلاسیک آوا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 41,000,000 تومان

  مبل کلاسیک کویین

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 53,600,000 تومان

  مبل کلاسیک میلانو

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 27,700,000 تومان

  مبل کلاسیک رزیتا

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 75,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 6,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 47,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کلاسیک تمام چوب

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,000,000 تومان

  مبل کلاسیک ونوس

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 58,000,000 تومان

  مبل کلاسیک لورنزو

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 50,000,000 تومان

  مبل کلاسیک گلایول

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49,500,000 تومان

  مبل کلاسیک کاجی کد۳

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29,500,000 تومان

  مبل کلاسیک ویکتوریا

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 62,000,000 تومان

  مبل ۷ نفره فرانسوی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 65,000,000 تومان

  مبل کلاسیک رز گلد

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 65,000,000 تومان

  مبل کلاسیک ایتالیا

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 89,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کلاسیک مدرن

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 21,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 76,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 39,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  مبل کلاسیک رزلند

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,500,000 تومان

  مبل کلاسیک کاپر

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 65,000,000 تومان

  مبل کلاسیک جدید

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 32,500,000 تومان

  مبل مدلهای فرانسوی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 38,000,000 تومان

  مبل کلاسیک کارن

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 18,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 24,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48,000,000 تومان

  مبل ابزاری فرانسوی

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000,000 تومان

  مبل کویین کلاسیک

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 58,000,000 تومان

  مبل کلاسیک لورنزو

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 40,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 60,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 48,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 28,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 36,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 57,700,000 تومان

  مبل کلاسیک کارینا

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 19,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 45,000,000 تومان

  مبل کلاسیک آبشاری

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23,000,000 تومان
 • مبل کلاسیک

  مبل کلاسیک

  امروزه مبل ها جزو جدایی ناپذیر از لوازم منزل هستند و اکثرا یک سرویس مبلمان برای منزلشان فراهم می کنند. دلیل این کار علاوه بر شیک شدن دکوراسیون ‌منزل، احساس راحتی است که استفاده از مبلمان  هنگام نشستن و استراحت کردن ابجاد می کند. به دلیل این استقبال مبل در مدل های مختلفی طراحی و ساخته شده اند و دارای ابعاد و رنگ های مختلفی هستند تا به راحتی بتوان آنها را با هر مدل منزل و با هر متراژی ست کرد. همان طور که می دانید مبل در سه مدل مبل سلطنتی، مبل کلاسیک و  مبل راحتی و چستر  وجود دارد که انتخاب هر یک از آنها به ابعاد و دکوراسیون ‌منزلتان بستگی دارد. به دلیل تنوع بالایی که مبل کلاسیک دارد و طرح و رنگ های آن به گونه ای است که به راحتی می توان آن را با هر نوع دکوراسیونی ست کرد و حتی طرحی را با ابعاد مناسب منزل انتخاب نمود، جزو یکی از پرفروش ترین مدل ها است که طرفداران بسیاری دارد و ما هم به دلیل همین ‌محبوبیت تصمیم گرفتیم که برای آشنایی بیشتر با شما در مورد این مدل مبلمان صحبت کنیم. مبل کلاسیک

  قیمت مبل کلاسیک ‌مدرن

  اولین و مهمترین نکته ای که هنگام خرید مبل مورد توجه قرار‌ می گیرد قیمت آن است. زیرا باید آن را مطابق با بودجه ای که برای خرید مبل کنارگذاشته اید، بسنجید. اگر بخواهیم راجع به قیمت مبل کلاسیک مدرن با شما عزیزان صحبت کنیم، باید بگوییم که نمی توان قیمت واحد و مشخصی برای آن ذکر کنیم به دلیل تنوع بالایی که این‌ مدل مبلمان دارد قیمت ها کاملا بسته به طرح و مدل متفاوت می باشد. دلیل دیگر وجود قیمت های مختلف استفاده از متریال و مواد مختلف در ساخت آن می باشد و هر چه پارچه، اسفنج، چوب به کار رفته، اسکلت مبل و .... از کیفیت بالایی برخوردار باشد قیمت مبل بالاتر می رود. مدل هایی هستند که در بدنه ی آنها از چوب استفاده شده که هر چه چوب به کار رفته در آن‌ مبل کنده کاری های ریزتر و ظریف تر داشته باشد مبل قیمت بالاتری دارد و شما باید با توجه به بودجه ی مورد نظرتان مدلی مناسب با فرم ‌منزلتان انتخاب نمایید.

  خرید مبل کلاسیک از تولیدی

    امروزه به دلیل بالا بودن تورم، قیمت لوازم نیز افزایش چشمگیری داشته که خرید را برای بیشتر اقشار جامعه سخت کرده است. از طرفی فروشندگان سرویس مبلمان هم ‌به دلیل بالا رفتن‌ هزینه ها و گران شدن لوازم مورد نیاز برای ساخت مبل میزان سود بیشتری روی اجناس خود می کشند که باعث بالا رفتن‌ قیمت آنها می شود. موضوع بعدی هم دست به دست شدن مبلمان بین گروه های مختلف است تا به فروشندگان برسد. در این حالت هر گروهی مبلغی روی آن می کشند تا سود خودشان را داشته باشند که باعث بالا رفتن قیمت آنها می شود. تنها راهی که می توان این هزینه ها را حذف کرد انتخاب و خرید مبل از تولیدی آن است و شما با این ‌کار مستقیم و بدون واسطه از خود تولید کننده خرید می کنید که میزان ‌قابل توجهی از هزینه ‌های آن‌کم‌ می شود. مزیت دیگری که خرید از تولیدی دارد این است که شما می توانید طرح و مدل مورد نظرتان را به تولید کننده سفارش دهید تا دقیقا همان‌ چیزی که مد نظرتان است را برای شما با هزینه ای بسیار کمتر از فروشگاه ها آماده کند. قیمت مبل کلاسیک ‌مدرن

  مبل کلاسیک ارزان

    همان طور که بالاتر اشاره کردیم ‌مبل کلاسیک دارای تنوع قیمتی است و نمی توان قیمت خاصی برای آن در نظر گرفت. تولید کنندگان با استفاده از مواد و لوازم مختلفی که در ساخت مبل ها استفاده می کنند توانسته اند قیمت ها را متفاوت کنند تا همه ی اقشار جامعه توان خرید داشته باشند، ولی این نکته را در نظر داشته باشید که تفاوت قیمت مبل ها بی دلیل نیست و به کیفیت مواد و ساخت آن بستگی دارد. البته قیمت بالای یک مبل هم نشان دهنده ی کیفیت بالای آن ‌نیست. بهترین راهکار داشتن دانش و شناخت کافی در مورد متریال و مواد استفاده شده در مبل است تا بتوانید سرویس مبلمان با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب خریداری کنید.

  مرکز خرید مبل کلاسیک

    در شهر های مختلف مراکز مختلفی برای خرید مبل وجود دارد که می توان هنگام خرید به آنها مراجعه کرد. ما در این قسمت معروف ترین مراکز خرید مبلمان در تهران را معرفی می کنیم. در شهر تهران مراکز مختلف در نقاط مختلف وجود دارد که می توان به مرکز مبل یافت آباد، مرکز مبل هنگام(دلاوران) و چهاردانگه اشاره کرد که از معروف ترین ها در این حوزه می باشند که دارای فروشگاه های بسیار متعددی در این زمینه هستند که تنوع بسیار بالایی هم دارد و شما با گشت و گذار و دیدن مدل ها و آشنایی با قیمت ها می توانید طرح مناسب و مورد پسندتان را انتخاب و خریداری نمایید. مرکز خرید مبل کلاسیک کلام آخر با شما در مورد نکات مهم‌ مبل کلاسیک‌ صحبت کردیم تا شما با یک سری از نکات آشنا شوید. آگاهی داشتن نسبت به آنها به شما در انتخاب صحیح کمک بسیاری می کند. در مورد مدل های مختلف‌ مبل کلاسیک ‌صحبت کردیم و قیمت این مدل مبلمان را ذکر کردیم و پس از آن به معرفی مبل کلاسیک ارزان ‌پرداختیم و متوجه شدیم که قیمت یک‌ مبل را کیفیت متریال استفاده شده و میزان کاری که روی آن مبلمان انجام شده مشخص می کند و در آخر نیز مراکز مبل کلاسیک را که دارای تنوع بالایی در طرح و مدل و قیمت هستند را معرفی کردیم. با رعایت این نکات شما می توانید انتخاب مناسب تری در خرید داشته باشید.