مرجع معرفی تولیدکنندگان مبل
مرجع معرفی تولیدکنندگان مبل

توضیحات آگهی

ابعاد سه نفره: طول : ۱۷۷ سانتی متر عرض : ۸۳ سانتی متر ارتفاع : ۷۷ سانتی متر عمق نشیمنگاه با کوسن/بدون کوسن: ۴۵/۶۰ سانتی متر ارتفاع نشیمنگاه تا زمین : ۴۰ سانتی متر عرض نشیمنگاه : ۱۷۷ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر ابعاد دو نفره: طول : ۱۲۷ سانتی متر عرض : ۸۳ سانتی متر ارتفاع : ۷۷ سانتی متر عمق نشیمنگاه با کوسن/بدون کوسن: ۴۵/۶۰ سانتی متر ارتفاع نشیمنگاه تا زمین : ۴۰ سانتی متر عرض نشیمنگاه : ۱۲۷ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر ابعاد تک نفره: طول : ۸۳ سانتی متر عرض : ۸۳ سانتی متر ارتفاع : ۷۷ سانتی متر عمق نشیمنگاه با کوسن/بدون کوسن: ۴۵/۶۰ سانتی متر ارتفاع نشیمنگاه تا زمین : ۴۰ سانتی متر عرض نشیمنگاه : ۸۳ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر ابعاد جلو مبلی: طول : ۸۰ سانتی متر عرض : ۸۰ سانتی متر ارتفاع : ۳۴ سانتی متر ابعاد صفحه : ۷۰x۷۰ ابعاد دسته: طول : ۵۴ سانتی متر عرض : ۳۰ سانتی متر ارتفاع : ۵۵ سانتی متر وزن هرعدد کوسن: ۱.۱۵۰ کیلوگرم وزن هر سه نفره با کوسن ها : ۳۶.۶۰۰ کیلوگرم وزن هر دو نفره با کوسن ها : ۲۶.۴۵۰ کیلوگرم وزن هر تک نفره با کوسن : ۲۰.۲۰۰ کیلوگرم وزن کنج : ۲۵.۷۰۰ کیلوگرم وزن جلو مبلی : ۲۶.۸۰۰ کیلوگرم وزن هر عدد دسته : ۱۲.۵۰۰ کیلوگرم – جنس کلاف :چوب – جنس بدنه :نئوپان

توجه

کاربر محترم لطفا در هنگام تماس با تولید کننده اعلام کنید که آگهی فروش را در وب سایت  سیتی مبل  مشاهده کرده اید.

محل تبلیغ شما